Jacop and Wilhem Grimm Center\\ KubraKarahan

111d

 

Postdamerplatz’ın kuzey batısında, Spree nehrinin kıyısında kalan Jacop ve Wilhem Grimm Center Humbolt üniversitesi kampüs bölgesinde yer almaktadır. Humbolt üniversitesi kampüsü farklı dönemlerde ve farklı üsluplarda yapılmış yapılardan oluşan bir komplekstir.

Humbolt üniversitesinin yeni kütüphanesi ve medya merkezi olarak inşaa edilen Jacop ve Wilhem Grimm center 2009 yılında Max Dudler tarafından yapılmıştır. Toplam inşaat alanı 37460.0 metre karedir.

b

Berlinin yatay bir örüntü içerisinde olan silüetine çarpıcı bir etki bırakmak isteyen mimar yapı yükseklikleri sınırları olan 22 metre sınırını 38 metre yüksekliğinde bir yapı yaparak aşmıştır. Bu kat yüksekliği aşımının keyfi bir yükselme isteğinden çok metaforik anlamı yapının özelliklerin birisi haline gelmiştir. Metaforik olarak vurgulanmak istenen; herkesin kolayca ulaşabildiği, şehrin yakın çerçeveli silüeti içerisinde her yerden görülebilen, kendisini hissettirebilen açık bir kütüphane olduğu düşüncesidir. Cephesinin de metaforik olarak kütüphane raflarına benzetilmesi yapıya yüklenen anlamı kuvvetlendirdiği düşünülmüştür.Yapı kullanılan malzemeler yönünden müzeler adası bölgesine yakın oluşu, tarihi kimliğe sahip bir bölgeye yerleşmesi sebebi ile tek renkli, taş dikey açıklıklı kendisini yükseklik farkı ile ifade eden bir tutum sergilemektedir. Hemen yanı başında kalan tarihi dokuya uyumlu fakat yeni teknoloji ve uslüpla kurgulandığını belli etmektedir.

a

Planında da görebileceğimiz gibi güneyden kontrollü ve çok ışık almak amacı ile büyük bir avlusu bulunmaktadır.Avlunun etrafında kademe kademe yükselen hacimler orta avlunun üzerini hiç bir zaman kapatmamaktadır. Avlunun çanak şeklinde açılıyor olması ile elde edilen daha küçük avlu- balkonlar çalışma holü olarak kullanılmaktadır. Avlu kurgusu ferah, geniş bir ortamda dışarı ile yakın ilişki içerisinde kalarak çalışmanın rahatlatıcı etkisini yaşatmak için oluşturulmuştur.Avlu fikrinin bir diğer temek amacı ise ana sirkülasyon ağını buradan geçirerek simetrik planlı yapıda kolay ulaşımı sağlamaktır. Büyüklüğü ve kullanıcı yoğunluğu sebebi ile oluşacak kullanım ağı ana avluya akacak ve buradan rahata her iki yöne dağılacak şekilde planlanmıştır.

Untitled-1.jpg

Işık ile ilişki sadece avlunun bol ve sağlıklı ışık almasının haricinde cephe elemanlarının açılı yerleşimi sayesinde içeriye bantlar halinde düşen ve ritmik ışık oyunlarını zeminde ve tavanda da izleyebileceğimiz bir düzene sahiptir. Kütüphane raflarının arasında dolaşırken veya kitap incelerken kenar koridorlarda oturduğumuzda keskin olmayan ama aydınlık, cephe artikülasyonu gibi ritmik izler taşıyan ışık texturelarını görebileceğimiz bir düzene sahiptir. Metaforik olarak kütüphane raflarına benzemesi amacıyla yerleştirilen cephe elemanları iç mekanda aydınlatma ile ilişkilenmektedir.

dd

Almanya’nın bir kuzey ülkesi oluşu mevsimsel koşullarına rağmen ana avlunun üzerinin tamamen cam ile kapatılmış olması yapının dikkat çekici özelliklerinden birisidir. Yapının malzeme ile olan ilişkisi cepheden ve iç mekandan incelendiği zaman  birbirlerine tezat oluşturan ama yinede uyumluluk hissi veren bir düzene sahiptir. Dışarıdan soğuk ve tek düze gibi algılanan yapı iç mekanda ahşap kullanımı ile sıcak ve olabildiğince aydınlık olması ile tezatın cazibesini vurgulamak ister gibi davramaktadır.

keso

Yapının hem iç hem dış mekan algısında lineer aksların önemli kılınması, cephe artikülasyonunun dikey akslardan oluşması, yükselme kurgusu hatta ışığın iç mekan dağılışında ki lineer texturelar oluşturma isteği mimarın diğer eserlerinde de önem verdiği neredeyse imzası haline gelmiş bir unsur. Yapının mimarının diğer eserlerinde de görebileceğimiz lineer yaklaşım ve malzeme kullanımı fonksiyon, konum, tarihsel bağlama bağlı olarak değiştirilse de her birinde benzerlik göstermektedir. Bunların en büyük nedenin kuzey bölgesi ülkelerde iklimsel koşulların mimaride malzemenin ve açıklıkların kurgusunda önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

c

Yapının teknik çözümleri yüksek tavanlı oluşu ve simetrik plana sahip olmasının avantajı ile kolay çözümlenmiş, rahatça gizlenebilmiş ve iklimsel çözümler getirilebilmiştir.

İç mekan kurgusunun bir diğer önemli parçası olan mobilyalar ise; sandalye, masa ve konferans salonunda bulunan koltuklar gibi önemli ayrıntılar da özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.

cc

kaynaklar;

http://www.archdaily.com/376900/jacob-and-wilhelm-grimm-centre-max-dudler

The Hipster Library: The Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

http://www.detail-online.com/article/detail-prize-2012-jacob-und-wilhelm-grimm-centre-16424/

http://web.zhbluzern.ch/liber-lag/PP_LAG_10/Friday/LIBER_Madrid_Session%209_Eigenbrodt_100416_bearb_un.pdf

https://books.google.com.tr/books?id=Q4QFCgAAQBAJ&lpg=PA29&ots=IiKmgA1rDL&dq=Jacob%20and%20Wilhelm%20Grimm%20Centre%20%2F%20Max%20Dudler&hl=tr&pg=PA29#v=onepage&q=Jacob%20and%20Wilhelm%20Grimm%20Centre%20%2F%20Max%20Dudler&f=false

http://www.visitberlin.de/en/spot/jacob-und-wilhelm-grimm-zentrum-ub-der-hu-berlin

http://www.german-architects.com/en/max-dudler

http://www.maxdudler.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: