Metrolopolün Keşfi

Metrolopolün Keşfi, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde verilen seçmeli derslerden biri. Bu ders kapsamında her sene seçilen bir Avrupa metropolü dönem boyunca çalışıldıktan sonra ziyaret ediliyor. Ders seçilmiş şehrin yapılı çevresinin ve kültürel hayatının tarihsel dönüşümünün politik arka planı ile ilişkilendirilerek çalışılması ile başlıyor.  Kentin modern dönemi, endüstrileşme ve nüfus artışının tetiklediği dönüşümler daha detaylı bir şekilde ele alınıyor. Kentsel form ve mimari tipler bilindik, ünlü örnekler üzerinde olduğu kadar sırandan, vasat alanlar üzerinden de tartışılıyor. Ders, anlatımların yanı sıra film ve belgesel gösterimleri, seçilmiş metinler üzerinde yapılan grup tartışmaları ve öğrenci sunuşları ile işleniyor.

Bu dönem üzerinde çalışılan kent Berlin. Londra, Paris gibi diğer belli başlı Avrupa metropolleri ile karşılaştırıldığında daha kısa bir tarihe ve modern dönem öncesinde gösterşsiz bir geçmişe sahip olsa da Berlin, modernite tarihindeki yeri, ondokuzuncu yüzyıl genişlemelerinin oluşturduğu özgün kentsel peyzajı, ve barındırdığı geniş mimari tip yelpazesi ile üzerinde çalışmak için zengin bir alan sunuyor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s